Article

Hva skjer i Chile? Kommer det et nytt "vulkanutbrudd"?

Details

Citation

Young J, Sogn-Grundvag G & Felzenstein C (2010) Hva skjer i Chile? Kommer det et nytt "vulkanutbrudd"?. Norsk Fiskeoppdrett, 5, pp. 36-39.

Abstract
Denne artikkelen gir en oppdatert status forsituasjonen innen chilensk lakseoppdrett. Vifokuserer spesielt på hvordan laksebedrifteneforsøker å komme seg på beina igjen etter sykdomsproblemenesom har skapt store problemerde siste årene. Vi ser særlig på hvilken strategiskretning bedriftene planlegger - satser depå økt bearbeiding av sitt begrensede råstoff,eller ønsker de rask vekst med fokus på lavestmulige kostnader? Vil de forsøke å komme tilbakei det nordamerikanske markedet eller serde etter andre muligheter? Vi diskuterer ogsåhvordan den politiske situasjonen kan innvirkepå utviklingen av den chilenske laksenæringen.Artikkelen er basert på intervjuer medrepresentanter for toppledelsen i 9 chilenskelaksebedrifter foretatt i slutten av mars i år.Følgende bedrifter deltok i studien: Aqua -chile, Camanchaca, Ecofish, El Golfo, Friosur,Ivertec, Itata, Mainstream Chile og MarineHarvest Chile. Til sammen står disse bedriftenefor en betydelig del av den chilenske lakseproduksjonen.Bedriftene er også delvis ulikemed hensyn til størrelse og organisering. Dettebidrar til at vår undersøkelse fanger opp mye avvariasjonen blant bedriftene i den chilenskelaksenæringen.

Journal
Norsk Fiskeoppdrett: Volume 5

StatusPublished
Publication date31/12/2010
PublisherNorsk Fiskoppdrett
ISSNNo ISSN

People (1)

People

Professor Jimmy Young

Professor Jimmy Young

Emeritus Professor, Marketing & Retail

Files (1)