Article

Verdien av "krokfanget" og andre egenskaper i britiske supermarkeder

Details

Citation

Sogn-Grundvag G, Larsen TA & Young J (2012) Verdien av "krokfanget" og andre egenskaper i britiske supermarkeder. Norsk Sjømat, 3, pp. 40-42. http://fiskerifond.no/files/projects/attach/artikkel_i_norsk_sjmat_nr-14052012._3_2012-14052012.pdf

Abstract
First paragraph: I økende grad forsøkes sjømatprodukter differensiert til forbruker gjennom vektlegging av ulike miljøvennlige egenskaper, for eksempel at produkter er basert på fangst fra bærekraftige fiskerier eller at fangstmetoden i seg selv er skånsom mot miljøet. Fisk fanget med krokredskap fremholdes gjerne som miljøvennlig fordi slike fangstmetoder hevdes å være mer skånsom mot havbunnen og gi mindre uønsket bifangst enn andre fangstmetoder som bunntrål. Miljøvennlige produktegenskaper passer også godt inn i mange supermarkedskjeders bestrebelser etter å vise samfunnsansvar. I denne artikkelen undersøker vi om egenskapen krokfanget og andre produktegenskaper gir prispremier i utvalgte supermarkeder i det britiske markedet.

Journal
Norsk Sjømat: Volume 3

StatusPublished
Publication date31/03/2012
Publisher URLhttp://fiskerifond.no/…012-14052012.pdf
ISSNNo ISSN

People (1)

People

Professor Jimmy Young

Professor Jimmy Young

Emeritus Professor, Marketing & Retail