Article

Zmena rovnovahy dosiahnutej Dohovorom o unosoch: protikladne pristupy Europskeho sudu pre ludske prava a Europskeho suneho dvora

Details

Citation

Walker L & Beaumont P (2012) Zmena rovnovahy dosiahnutej Dohovorom o unosoch: protikladne pristupy Europskeho sudu pre ludske prava a Europskeho suneho dvora. Hatapka M (Translator) Justiicna Revue, 8-9, pp. 937-951.

Keywords
Private International Law; Family Law; Human Rights; EU Law;

Journal
Justiicna Revue: Volume 8-9

StatusPublished
FundersUniversity of Aberdeen
Publication date01/09/2012

People (1)

People

Professor Paul Beaumont
Professor Paul Beaumont

Professor of Private International Law, Law