Article

Zmena rovnovahy dosiahnutej Dohovorom o unosoch: protikladne pristupy Europskeho sudu pre ludske prava a Europskeho suneho dvora

Citation

Beaumont P & Walker L (2012) Zmena rovnovahy dosiahnutej Dohovorom o unosoch: protikladne pristupy Europskeho sudu pre ludske prava a Europskeho suneho dvora. Hatapka M (Translator) Justiicna Revue, 8-9/2012, pp. 937-951.

Keywords
Private International Law, Family Law, Human Rights, EU Law

Journal
Justiicna Revue: Volume 8-9/2012

StatusPublished
FundersUniversity of Aberdeen
Publication date30/09/2012